This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/เงา - กางเกง
เพลง :
เงา  
ศิลปิน :กางเกง อัลบั้ม :กางเกง จำนวนผู้ฟัง :ทั้งหมด 17285 ครั้ง / สัปดาห์นี้ 1812 ครั้ง
ได้แค่มอง แต่ว่ามือต้องไม่ได้

มองเธอเดินจากไปเป็นของเขา

ก็พึ่งรู้ ที่จริงเธอมองฉันแค่เงา

เจ็บแค้นเท่าไหร่ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้


ไหนเธอเคยบอก ว่าจะรักกัน

แต่ไม่กี่วัน เธอก็กลับมาแปรผัน

เจ็บแค้นเท่าไหร่ แต่ไม่รู้ทำอย่างไร

อยากฆ่าเธอให้ตาย แต่ก็คงไม่คุ้มค่า

*เพราะว่าหร้างไม่ได้มีไว้ขังหมา

และฉันก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้น

ถึงรักเธอเพียงใด แต่พูดถึงคุกทีไร

เพื่อนบอกอย่าเข้าไปนะ

ถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมา


**ได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้

มองเธอเดินจากไปเป็นของเขา
ก็พึ่งรู้สุดท้ายก็ว่างเปล่าฉันเป็นแค่เงาไม่มีตัวตน

Solo

*,**

  • แทรกรูป ::
  • ชื่อผู้ส่ง ::
  • ข้อความ ::
  • รหัส :
  •  
  •  
  •  


siamza.info - siamza Resources and Information.

This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/