Warning: include(http://www.siamza.info/templates/header) [function.include]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/header' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289


โสด - เต็ม นาวา
เพลง :
โสด  
ศิลปิน :เต็ม นาวา อัลบั้ม :- จำนวนผู้ฟัง :ทั้งหมด 4294 ครั้ง / สัปดาห์นี้ 1791 ครั้ง
โสดให้มาทางนี้ คนไม่โสดให้ไปทางโน้น
โสดให้มาทางนี้ คนไม่โสดให้ไปทางโน้น
ไม่อยากคบใครคนบางคน ที่มีเจ้าของ

อยากรักคนหน้าตาดี ๆ ที่เขายังไม่เจ้าของ
หัวใจทั้งสี่ห้อง จะมอบให้เธอเมื่อถูกใจ

บอกว่าโสดขี้หกทั้งเพ แต่ที่จริงมีเจ้าของใจ
คนหน้ารักขี้หกทั้งเพ เพราะเธอคิดว่าสวยเลือกได้
สวยเลือกได้ เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้
เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้

โสดให้มาทางนี้ คนไม่โสดให้ไปทางโน้น
โสดให้มาทางนี้ คนไม่โสดให้ไปทางโน้น
ไม่อยากคบใครคนบางคน ที่มีเจ้าของ

อยากรักคนหน้าตาดี ๆ ที่เขายังไม่เจ้าของ
หัวใจทั้งสี่ห้อง จะมอบให้เธอหมดทั้งใจ

บอกว่าโสดขี้หกทั้งเพ แต่ที่จริงมีเจ้าของใจ
คนหน้ารักขี้หกทั้งเพ เพราะเธอคิดว่าสวยเลือกได้
สวยเลือกได้ เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้
เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้

หล่อเลือกมัง เลือกมั่ง
เลือกมั่ง เลือกมั่ง เลือกมั่ง

  • แทรกรูป ::
  • ชื่อผู้ส่ง ::
  • ข้อความ ::
  • รหัส :
  •  
  •  
  •  Warning: include_once(http://www.siamza.info/templates/footer) [function.include-once]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/footer' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566