This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/ถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่น - ครีม อาร์ สยาม
เพลง :
ถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่น  
ศิลปิน :ครีม อาร์ สยาม อัลบั้ม :- จำนวนผู้ฟัง :ทั้งหมด 3350 ครั้ง / สัปดาห์นี้ 1136 ครั้ง
กลับไป กลับไป ไหนว่าไม่ดี
เนิ่นนานป่านนี้ ไม่มีแล้วคุณ
เจ็บเกินพอ ถ้าหากมาง้อเพราะกลัวขาดทุน
อย่ามาเลยคุณ ฉันมันเจ็บแล้วจำ

ไม่เคยห่วงใย หายไปจากฉัน
ไม่โทรบอกกัน ไม่อ่านข้อความ
อยากใจเย็น แต่ถูกคุณเน้นเสียจนบอบช้ำ
หากคุณโดนทำ คุณยังจะขำออกไหม

ไม่รักไม่ห่วง อย่ามาทวงคืน
ถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่น จะเป็นไรไป
คุณไม่เคยมองฉันมีชีวิตจิตใจ
แล้วคุณจะมาหวงฉันทำไม เพิ่งมาเสียดายอะไรกับตอนนี้

กลับไป กลับไป สายเกินจะขอ
ไม่งอนอย่าง้อ ให้พอเสียที เจอะทางไป
ก็อย่ามาแวะวุ่นวายทางนี้
ระอาเต็มที ทำดีสักครั้งเถิดคุณ

ไม่รักไม่ห่วง อย่ามาทวงคืน
ถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่น จะเป็นไรไป
คุณไม่เคยมองฉันมีชีวิตจิตใจ
แล้วคุณจะมาหวงฉันทำไม เพิ่งมาเสียดายอะไรกับตอนนี้

กลับไป กลับไป สายเกินจะขอ
ไม่งอนอย่าง้อ ให้พอเสียที เจอะทางไป
ก็อย่ามาแวะวุ่นวายทางนี้
ระอาเต็มที ทำดีสักครั้งเถิดคุณ

  • แทรกรูป ::
  • ชื่อผู้ส่ง ::
  • ข้อความ ::
  • รหัส :
  •  
  •  
  •  


siamza.info - siamza Resources and Information.

This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/