Warning: include(http://www.siamza.info/templates/header) [function.include]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/header' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289


รอสายคนโสด - หญิงลี ศรีจุมพล
เพลง :
รอสายคนโสด  
ศิลปิน :หญิงลี ศรีจุมพล อัลบั้ม :มัน ม่วน แซบ 2 จำนวนผู้ฟัง :ทั้งหมด 4735 ครั้ง / สัปดาห์นี้ 2214 ครั้ง
บางลีลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด
โปรดทำความเข้าใจ
ไม่ต้องการทำให้โกรธ แค่ให้รู้ว่ายังโสด
จึงโหลดเพลงมารอสาย

เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
อ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบาย
ขออภัย เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน

ไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทรมา...

ไม่ใช่คนที่ใจดำ แค่ต้องดูพฤติกรรม
กลัวทำให้นอนช้ำใจ
โดนปู้ยี่และปู้ยำ ใจต้องหาคนมาดาม
รอยช้ำที่ถูกทำไว้

เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
อ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบาย
ขออภัย เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน

ไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทรมา...

เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
อ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบาย
ขออภัย เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน

ไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทรมา...

ไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทรมา... คนโสดให้โทรมา...

  • แทรกรูป ::
  • ชื่อผู้ส่ง ::
  • ข้อความ ::
  • รหัส :
  •  
  •  
  •  Warning: include_once(http://www.siamza.info/templates/footer) [function.include-once]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/footer' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566