Warning: include(http://www.siamza.info/templates/header) [function.include]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/header' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289


ที่ส่วนตัว - เบนซ์ จิรโรจน์
เพลง :
ที่ส่วนตัว  
ศิลปิน :เบนซ์ จิรโรจน์ อัลบั้ม :- จำนวนผู้ฟัง :ทั้งหมด 1508 ครั้ง / สัปดาห์นี้ 1508 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่เราได้แยกทางมาวันนี้
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอ
พยายามจะเริ่มใหม่
แต่หัวใจไม่พร้อมที่จะเดินต่อไป
ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรที่ทำให้เรา
ต้องแยกทางแต่อีกนานไหม
กว่าใจของฉันจะเริ่มใหม่
ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง
เพราะมีเธออยู่ในนั้นยังคงมีเธอในฝัน
ไม่อาจลบเลือนเธอได้เลย
ไม่อาจมีใครได้เลย
เธอยังอยู่ในนั้น
แม้จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝัน
ฉันไม่อาจเริ่มใหม่กับใคร
เพราะหัวใจยังมีแค่เธอ
อยากจะกลับไปหาเธอ
แต่ก็รู้ดีว่าระหว่างเราคืออะไร
ทำได้เพียงแค่เท่านี้
ให้เรื่องราวที่มีเลือนไปช้าๆ
ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรที่ทำให้เรา
ต้องแยกทางแต่อีกนานไหม
กว่าใจของฉันจะเริ่มใหม่
ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง
เพราะมีเธออยู่ในนั้นยังคงมีเธอในฝัน
ไม่อาจลบเลือนเธอได้เลย
ไม่อาจมีใครได้เลย
เธอยังอยู่ในนั้น
แม้จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝัน
ฉันไม่อาจเริ่มใหม่กับใคร
เพราะหัวใจยังเป็นของเธอ
เพราะมีเธออยู่ในนั้นยังคงมีเธอในฝัน
ไม่อาจลบเลือนเธอได้เลย
ไม่อาจมีใครได้เลย
เธอยังอยู่ในนั้น
แม้จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝัน
ฉันไม่อาจเริ่มใหม่กับใคร
เพราะหัวใจเลือกจะจำแค่เธอ

  • แทรกรูป ::
  • ชื่อผู้ส่ง ::
  • ข้อความ ::
  • รหัส :
  •  
  •  
  •  Warning: include_once(http://www.siamza.info/templates/footer) [function.include-once]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/footer' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566