This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/ภาวะแทรกซ้อน - ออย แสงศิลป์
เพลง :
ภาวะแทรกซ้อน  
ศิลปิน :ออย แสงศิลป์ อัลบั้ม :- จำนวนผู้ฟัง :ทั้งหมด 996 ครั้ง / สัปดาห์นี้ 996 ครั้ง
เริ่มอาการบ่ดี
ความถี่หัวใจบ่เต้น
คาดการณ์ความน่าจะเป็น
ที่เห็นคือเธอบ่แคร์
บ่ได้มีอาการแทรกซ้อน
บ่มีแม้ฮอยบาดแผล
แต่เป็นหยังคือเจ็บแท้
คือจั่งสิตาย โอ้ย

สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคม่ากะทันหัน
เข้าขั้นหัวใจวาย
บ่ดนก็ตาย
บ่นานก็คงสิ้นใจ
สิมีชีวิตต่อไปแบบได๋
คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ

จั๊กสิอยู่จั่งได๋
ชีวิตอ้ายจั่งสิรอด
สายใจอย่าฟ่าวถอด
รอก่อนถือว่าขอกัน
เจ้าสิไปกับเขา
ฮู้ดีความฮักสิพัง
แต่เป็นหยังบ่หลูโตนกัน
ซังกันแท้บ่

สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคม่ากะทันหัน
เข้าขั้นหัวใจวาย
บ่ดนก็ตาย
บ่นานก็คงสิ้นใจ
สิมีชีวิตต่อไปแบบได๋
คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ

สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคม่ากะทันหัน
เข้าขั้นหัวใจวาย
บ่ดนก็ตาย
บ่นานก็คงสิ้นใจ
สิมีชีวิตต่อไปแบบได๋
คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ


  • แทรกรูป ::
  • ชื่อผู้ส่ง ::
  • ข้อความ ::
  • รหัส :
  •  
  •  
  •  


siamza.info - siamza Resources and Information.

This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/