Warning: include(http://www.siamza.info/templates/header) [function.include]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/header' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 289


ร้อยล้านวิว - แสตมป์
เพลง :
ร้อยล้านวิว  
ศิลปิน :แสตมป์ อัลบั้ม :- จำนวนผู้ฟัง :ทั้งหมด 3433 ครั้ง / สัปดาห์นี้ 3433 ครั้ง
อยากจะเดินทางออกไปให้ไกลสุดฟ้า
อยากจะลืมที่ผ่านมาออกไปหาเรื่องใหม่ๆ
ลบภาพเดิมในใจ

เมื่อเดินมาไกลแค่ไหนภาพเดิมก็ยังอยู่ในความฝัน
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง

ต้องมองท้องฟ้าสักเท่าไร
มองทะเลถึงเมื่อไหร่
มองดวงดาวกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
กี่พระอาทิตย์ที่ต้องดู
ก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยล้านวิว
จึงจะลบภาพเธอได้หมดจากใจ

ภาพที่เธอมองจ้องมาด้วยดวงตาคู่นั้น
ยังคงชัดในใจฉันไม่ว่าหันไปทางใด
ไม่อาจลบภาพเดิมในใจ

แต่เดินมาไกลแค่ไหนข้างในจิตใจก็มีแต่เธอนั้น
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง

ต้องมองท้องฟ้าสักเท่าไร
มองทะเลถึงเมื่อไหร่
มองดวงดาวกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
กี่พระอาทิตย์ที่ต้องดู
ก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยล้านวิว
จึงจะลบภาพเธอได้หมดจากใจ

แต่เดินมาไกลแค่ไหนข้างในจิตใจก็มีแต่เธอนั้น
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง

ต้องมองท้องฟ้าสักเท่าไร
มองทะเลถึงเมื่อไหร่
มองดวงดาวกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
กี่พระอาทิตย์ที่ต้องดู
ก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยล้านวิว
จึงจะลบภาพเธอได้หมดจากใจ

อีกกี่พันท้องฟ้า
อีกกี่พันภูเขา
อีกกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
อีกกี่ดวงอาทิตย์
จะไม่ทำให้คิดถึงเธอ
และลบภาพเธอได้หมดจากใจ

จะลบภาพเธอให้หมดจากใจ

  • แทรกรูป ::
  • ชื่อผู้ส่ง ::
  • ข้อความ ::
  • รหัส :
  •  
  •  
  •  Warning: include_once(http://www.siamza.info/templates/footer) [function.include-once]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'http://www.siamza.info/templates/footer' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /www/music.siamza.com/httpdocs/music.php on line 566